Yugoslavya 5/10/100/500/1.000 Dinar ÇA/ÇİL

1.000 DİNAR VE 100 DİNAR ÇA
DİĞERLERİ ÇİL