RESİMDE BÖLGEDEKİ ÖNEMLİ BİR SAVAŞ KONU ALINMIŞ 775 DE WİTTEKİND KOMUTASINDA FRANKLARIN İSTİLASI BURADA ÖNLENMİŞ.